Voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden – Bestelling boven 65,- gratis bezorgd

Labels voor wijn van beschermde oorsprongsbenaming en beschermde geografische aanduiding

Wijn van beschermde oorsprongsbenaming en beschermde geografische aanduiding

Een wijnmaker kan een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA) aanvragen om de waarde van zijn wijn te verhogen en hem te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Beschermde oorsprongsbenaming garandeert dat alle bij de productie van de wijn gebruikte ingrediënten in een bepaalde regio zijn geteeld en geproduceerd, terwijl beschermde geografische aanduiding ervoor zorgen dat de wijn een bijzonder kenmerk heeft dat verband houdt met zijn geografische oorsprong.

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en beschermde geografische aanduiding (BGA) zijn twee verschillende certificering labels die gebruikt worden in de Europese Unie die garanderen dat een product in een bepaald geografisch gebied op traditionele wijze is geproduceerd, verwerkt en bereid.

Kwaliteitskeurmerken

Door het verkrijgen van een van beide keurmerken worden wijnen van onafhankelijke producenten beter onderscheiden van in massa geproduceerde wijnen, waardoor het product geloofwaardigheid krijgt en beter beschermd wordt tegen misbruik. Bovendien kunnen deze keurmerken de consumenten beter informeren over wat ze kopen, wat uiteindelijk het vertrouwen in het merk en het product vergroot.

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA) zijn twee verschillende categorieën wijn die de herkomst en kwaliteit ervan garanderen. Wijnen met het label beschermde oorsprongsbenaming komen uit een specifiek geografisch gebied met een lange geschiedenis van wijnbouw. Wijnen met beschermde geografische aanduiding worden in andere gebieden gemaakt, maar hebben dezelfde kenmerken als hun traditionele tegenhangers.

Beide soorten wijn moeten aan bepaalde eisen voldoen om als zodanig te worden geclassificeerd, waaronder druivensoort, productiemethoden, rijpingsperioden en meer. Nu consumenten zich steeds meer bewust worden van waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd, bieden deze twee keurmerken de zekerheid dat wat ze kopen authentiek en van hoge kwaliteit is.

Strenge aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor zowel beschermde oorsprongsbenaming als beschermde geografische aanduiding is vergelijkbaar, maar omvat ook diverse andere criteria waaraan moet worden voldaan – zoals unieke productiemethoden of traditionele kennis. Tijdens dit proces wordt een officieel certificaat verkregen van het Instituut voor Kwaliteitsgarantie van de Europese Unie, waarin staat dat aan alle relevante normen is voldaan en dat dus de certificering bevestigt.

Bovendien moet elke producent die met succes een van deze keurmerken verkrijgt, zich houden aan strikte voorschriften betreffende de productiemethoden en ook regelmatig de kwaliteit controleren om zijn keurmerkrechten te behouden.

Kortom, het verkrijgen van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding is gunstig voor zowel wijnmakers als wijnconsumenten; het zorgt voor kwaliteitsgarantie en schept tegelijkertijd vertrouwen op de markt, wat uiteindelijk leidt tot tevredenheid van de consument.

Wijn van beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

Een beschermde oorsprongsbenaming is een systeem om geografische aanduidingen voor de wijnproductie te identificeren en te beschermen. Om een wijn de status van beschermde oorsprongsbenaming te kunnen geven, moet de wijn aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming zijn wijnen die gemaakt zijn volgens een specifieke en erkende methode binnen een bepaald geografisch gebied. Alle druiven die voor de productie van deze wijn worden gebruikt komen uit hetzelfde geografische gebied.
 • Om de authenticiteit en de kwaliteit van het eindproduct te garanderen, moeten wijnen met het label beschermde oorsprongsbenaming worden verwerkt en bereid volgens traditionele technieken, waarvoor vaak specifieke regionale ingrediënten moeten worden gebruikt. Bovendien worden deze technieken strikt gereglementeerd en gecontroleerd door de plaatselijke autoriteiten, om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetten worden nageleefd.

Wijnen van Beschermde Oorsprong zijn wijnen die gemaakt zijn in specifieke geografische gebieden en een streng proces hebben doorlopen om het recht te verdienen hun product te voorzien van een “beschermde oorsprongsbenaming” Dit type wijn wordt meestal geassocieerd met een hogere kwaliteit, omdat ze tijdens het hele productieproces zorgvuldig worden gecontroleerd om te garanderen dat hun druiven en andere grondstoffen aan bepaalde normen en kwaliteitsniveaus voldoen. Dit type certificering is tegenwoordig bijzonder belangrijk in de wijnwereld, omdat het de consument garandeert dat wat hij drinkt echt van goede kwaliteit is.

Elk onderdeel belangrijk bij het maken van wijn

Wijnen van beschermde oorsprong moeten volledig geproduceerd zijn in het gebied waarvoor ze hun status kregen. Elk element, van druiventeelt en -oogst, gisting, rijping, botteling en etikettering, moet binnen het toegestane gebied plaatsvinden. Dit schept een sterke band tussen het terroir (een Franse term die ‘smaak van de plaats’ betekent) en het eindproduct. De unieke klimaat- en bodemomstandigheden geven elke fles inderdaad uitgesproken smaken die elders niet gereproduceerd kunnen worden.

De officiële status van beschermde oorsprong van een bepaalde wijn is vaak te vinden op het etiket, en geeft aan welke instantie de wijn heeft gecertificeerd volgens hun normen voor uitmuntendheid. Dit kan consumenten meer vertrouwen geven bij het kopen van flessen van hoge kwaliteit, omdat ze precies weten waar de wijn vandaan komt en hoe hij is gemaakt. Bovendien kan een beschermde herkomst producenten beschermen tegen imitaties uit andere gebieden die hun product stijl of zelfs de merknaam zelf proberen te kopiëren.

In het algemeen hebben wijnen met de beschermde oorsprongsstatus een uitgebreid beoordelingsproces ondergaan door overheids- of particuliere instanties die kwaliteitscontrolemaatregelen verifiëren en de authenticiteit garanderen voordat ze zo’n eervolle onderscheiding krijgen. Omdat er achter de schermen zoveel werk wordt verzet voor elke fles die in deze gebieden wordt geproduceerd, zijn dit soort wijnen echt speciale traktaties, bedoeld om te worden geproefd door kenners over de hele wereld!

Wijn van beschermde geografische aanduiding (BGA)

Wijnen zijn speciale soorten wijnen die afkomstig zijn uit een bepaald gebied, wat betekent dat ze een speciale betekenis hebben voor de plaatselijke regio. De productie en etikettering van deze wijnen moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de specifieke geografische aanduiding, zodat kwaliteit en authenticiteit gewaarborgd zijn

Om de wijn een beschermde geografische aanduiding certificaat te kunnen geven moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Beschermde geografische aanduiding wijnen zijn wijnen die zijn geproduceerd, verwerkt of bereid in een bepaald geografisch gebied. Om in aanmerking te komen voor de status van beschermde geografische aanduiding moet ten minste 85% van de voor de wijn gebruikte druiven uit datzelfde gebied afkomstig zijn.
 • Het eigenlijke productieproces van beschermde geografische aanduiding wijnen wordt streng gereguleerd om ervoor te zorgen dat ze worden gemaakt met lokale invloeden en dat ze het terroir en de tradities van het gebied nauwkeurig weerspiegelen. Voor dergelijke wijnen gelden hogere kwaliteitsnormen dan voor andere soorten wijn, en hun authenticiteit moet worden gecontroleerd door een aangewezen regionale certificeringscommissie voordat ze de  beschermde geografische aanduiding benaming mogen gebruiken.

Uniek karakter

Wijnen met een geografische aanduiding zijn wijnen die geacht worden een uniek karakter, kwaliteit en reputatie te bezitten vanwege de specifieke locatie waar ze zijn geproduceerd. Wijnen met een geografische aanduiding worden beschermd door internationale wetgeving en krijgen een officiële aanduiding die specifiek is voor het land waar ze zijn gemaakt. Deze benamingen geven aan dat de wijn regionale of traditionele kenmerken heeft die verband houden met zijn geografische oorsprong.

Zo moet een Franse wijn met het label “AOC” (Appellation d’Origine Contrôlée) aan bepaalde normen van de Franse wijnindustrie voldoen om voor dit label in aanmerking te komen en het op het product te mogen voeren. Bovendien zijn wijnen met een geografische aanduiding ook onderworpen aan beperkingen die hun unieke eigenschappen en authenticiteit verder waarborgen, zoals bepaalde soorten gebruikte druiven, rijpingsvereisten en teelttechnieken die tijdens de productie worden toegepast.

Als gevolg van deze strenge voorschriften zijn wijnen met een geografische aanduiding zeer gewild vanwege hun superieure kwaliteit en beperkte beschikbaarheid. Consumenten profiteren van deze bescherming omdat ze erop kunnen vertrouwen dat wat ze kopen echt authentiek is en van superieure kwaliteit in vergelijking met andere wijnen zonder geografische aanduiding.

Verschil tussen beide kenmerken

Het beschermde oorsprongsbenaming certificaat garandeert dat het product is gemaakt van ingrediënten die uitsluitend afkomstig zijn uit de aangewezen regio, terwijl de Beschermde Geografische Aanduiding certificaat de geografische oorsprong van de voor de productie gebruikte grondstoffen certificeert. Beide zorgen ervoor dat alleen producten met lokale kenmerken onder hun respectieve namen kunnen worden verkocht.

Beschermde oorsprong en beschermde geografische aanduiding zijn twee termen die in de wetgeving van de Europese Unie worden gebruikt om een product aan te duiden dat afkomstig is van een specifieke plaats, regio of land. Met beschermde oorsprong worden landbouwproducten, levensmiddelen en bepaalde industrieproducten bedoeld die in een bepaald geografisch gebied op traditionele wijze zijn geproduceerd, verwerkt en bereid.

Anderzijds is een beschermde geografische aanduiding (BGA) een voor de hele EU geldende certificering die wordt toegekend aan producten waarvan is aangetoond dat de kwaliteit en de reputatie verband houden met het productiegebied.

Levensmiddelen

Landbouwproducten met een beschermde geografische aanduiding status vertonen doorgaans unieke kenmerken die te danken zijn aan de bijzondere milieuomstandigheden waarin ze worden geproduceerd; zo mogen de voor champagne gebruikte druiven alleen afkomstig zijn van aangewezen wijngaarden in de Champagnestreek in Frankrijk als ze de beschermde geografische aanduiding status hebben.

Evenzo moeten levensmiddelen een “specifieke kwaliteit, reputatie of ander kenmerk” bezitten die worden toegeschreven aan hun geografische oorsprong; de Parmigiano Reggiano kaas moet worden gemaakt in de provincies Parma, Reggio Emilia, Modena of Bologna in Italië volgens strikte normen die zijn vastgelegd in de Italiaanse wet.

Het label van beschermde oorsprong (BOB) is een ander type certificering voor de hele EU dat ook de authenticiteit en kwaliteit van bepaalde levensmiddelen en dranken waarborgt, omdat het garandeert dat alle productiefasen in een bepaald gebied plaatsvinden.

 • Zo kunnen producten als Parmaham afkomstig zijn van varkens die in zeven provincies rond Parma worden gefokt;
 • Cava-mousserende wijn van bepaalde wijngaarden tussen Barcelona en Valencia;
 • Roquefort-kaas die uitsluitend wordt gemaakt van schapenmelk uit de Franse Auvergne;
 • Schotse whisky gedistilleerd uit gemoute gerst die in Schotland wordt geteeld, allemaal in aanmerking komen voor de beschermde oorsprong status.

Bij het verkrijgen van beschermde oorsprong of beschermde geografische aanduiding certificering voor landbouwproducten wordt gewoonlijk geëist dat de plaatselijke voorschriften inzake landbouwpraktijken, zoals vruchtwisseling, bemestingstechnieken en normen voor het houden van dieren worden nageleefd.

Bovendien moeten producenten die een beschermde geografische aanduiding of  ook strenge testprocedures doorlopen voordat ze door de EU-autoriteiten kunnen worden erkend. Dit biedt de zekerheid dat deze producten hun hoge kwaliteitsniveau in de loop der tijd zullen behouden, dankzij de strenge controleprocedures die door regelgevende instanties in heel Europa worden uitgevoerd.

Kwaliteitseisen voor beschermde oorsprong en beschermde geografische aanduiding

Keurmerken voor beschermde oorsprong en beschermde geografische aanduiding (BGA) zijn kwaliteitslabels die worden toegekend aan producten die een sterke band hebben met een bepaald gebied. Om in aanmerking te komen voor een beschermde geografische aanduiding keurmerk moet een product aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen

Om bijvoorbeeld het label van beschermde oorsprong te krijgen, moeten de grondstoffen of de belangrijkste productiestappen van het product plaatsvinden in een bepaald geografisch gebied. Bovendien moeten deze grondstoffen of productiestappen traceerbaar zijn naar het geografische gebied, dat wil zeggen dat er een duidelijk verband mee moet zijn. Bovendien moet het product specifieke kenmerken hebben die inherent zijn aan de productie in dat gebied. Dit kan gaan om smaak, aroma, textuur en andere kenmerken die afhankelijk kunnen zijn van het klimaat of de bodemgesteldheid van de locatie

Het label “beschermde geografische aanduiding” is een ander type kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan producten met een unieke en traditionele productiewijze die verband houdt met hun regio van oorsprong. Om dit label te verdienen, moet een product aan bepaalde criteria voldoen, zoals dat de belangrijkste ingrediënten afkomstig zijn uit het geïdentificeerde geografische gebied en dat het specifieke kenmerken heeft die verband houden met het productieproces in die regio.

Traditionele productiemethodes zijn belangrijk

Bovendien moeten de productieprocessen en -methoden uniek zijn voor die regio en van generatie op generatie zijn overgeleverd. Ook als alle ingrediënten die voor de productie van het product worden gebruikt niet uit die specifieke regio afkomstig zijn, maar er wel nauw mee verbonden zijn, kan een beschermde geografische aanduiding label worden toegekend als de producent aan alle andere bovengenoemde criteria voldoet.

Kortom, zowel het label van beschermde oorsprong als dat van geografische aanduiding vereisen dat producten bepaalde kwaliteiten bezitten, zoals traceerbaarheid tot de geografische oorsprong, bepaalde inherente kenmerken vanwege de oorsprong, of bepaalde productiemethoden of -processen die traditioneel en kenmerkend zijn voor de betreffende regio. Deze eisen garanderen hoge kwaliteitsnormen voor geëtiketteerde producten, zodat consumenten ervan kunnen genieten zonder zich zorgen te maken over veiligheid of authenticiteit van deze producten voordat ze in de winkelrekken worden gekocht.

Kroatische wijn met de kwaliteitslabels

Kroatië staat bekend om zijn kwaliteitswijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding, een officiële status die door de Europese Unie wordt toegekend om ervoor te zorgen dat alleen bepaalde soorten wijnen worden geëtiketteerd en geproduceerd in een bepaalde regio. Deze wijnen moeten aan strenge criteria voldoen om te worden aangewezen als behorend tot hun regio, waaronder productiemethoden en soorten gebruikte druiven.

Wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming uit Kroatië worden gemaakt met traditionele wijnbereidingstechnieken die van generatie op generatie zijn doorgegeven en zijn zeer trouw aan hun eigen specifieke terroir – de unieke combinatie van natuurlijke elementen die de verschillende regio’s hun unieke smaakprofielen geven.

De meeste bekendste gebieden in Kroatië waar wijnen met het kwaliteitslabel beschermde oorsprongsbenaming worden gemaakt zijn:

Het klimaat in Kroatië maakt het ideaal voor het verbouwen van een verscheidenheid aan druiven voor het maken van zowel rode als witte wijn. De warmere temperaturen bij de kust bieden perfecte omstandigheden voor het rijpen van rode rassen zoals Plavac Mali en Babić, terwijl de koelere temperaturen in het binnenland uitstekende omstandigheden bieden voor witte rassen zoals Graševina.

Door deze verscheidenheid aan klimaten kunnen wijnmakers een grote verscheidenheid aan stijlen produceren, van knapperige droge witte wijnen, bloemige rosés, evenwichtige mousserende wijnen tot volle rode wijnen met veel structuur en complexiteit.

De kwaliteit van Kroatische beschermde oorsprongsbenaming wijnen heeft de laatste jaren wereldwijd erkenning gekregen vanwege hun uitzonderlijke smaakprofiel. Veel deskundigen zijn het erover eens dat deze wijnen ongelooflijk veel waar voor hun geld bieden, gezien de complexiteit die ze tegen zulke lage prijzen kunnen bereiken in vergelijking met andere topregio’s.

Traditionele kwaliteitskenmerken van wijn uit Kroatië

Wijn met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding kan worden geïdentificeerd aan de hand van bepaalde traditionele kenmerken die worden gebruikt om de consument te informeren over het productie- en rijpingsproces, de kleur, de plaats van herkomst of een opmerkelijke gebeurtenis in de geschiedenis. Dit soort kenmerken geven aan dat het om een bepaalde soort kwaliteitswijn gaat.

Een aantal Kroatische wijnhuizen heeft internationale prijzen gewonnen voor hun inspanningen om geweldige beschermde oorsprongsbenaming wijnen te maken – sommige hebben zelfs een cultstatus bereikt onder wijnkenners wereldwijd. Of je nu geniet van een lichte witte wijn uit Istrië of van een diep donkerrode cuvée uit Dalmatië – wat je voorkeur ook is – er zit zeker iets speciaals tussen de selectie Kroatische beschermde oorsprongsbenaming wijnen. Bekijk ook het overzicht met de meest populaire Kroatische witte wijnen en meest populaire Kroatische rode wijnen.

Kenmerken van beschermde oorsprong voor kwaliteitswijn

In Kroatië zijn er verschillende kwaliteitskenmerken die gebruikt worden voor het toekennen van de label beschermde oorsprongsbenaming voor wijn en die ook geregistreerd staan in de Europese Unie:

 • Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)
  • Synoniem van de term “beschermde oorsprongsbenaming” die wordt gebruikt om wijnen te beschrijven met een natuurlijk alcoholgehalte van niet minder dan: 8,5 % vol. in zone B, 9,0 % vol. in zone C1 en 9,5 % vol. in zone CII.
  • De maximale opbrengst voor die wijnen is: 11 000 kg/ha (7 700 l/ha) in zone B en 12 000 kg/ha (8 400 l/ha) in de zones CI en CII.
  • Analytisch en organoleptisch onderzoek is verplicht.
 • Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)
  • Synoniem van de term “beschermde oorsprongsbenaming” voor wijnen met een natuurlijk alcoholgehalte van niet minder dan 10 % vol. in zone B, 10,5 % vol. in zone CI en 11 % vol. in zone CII.
  • De maximale opbrengst voor de productie van deze wijnen is 10 000 kg/ha (6 000 l/ha) in zone B en 11 000 kg (6 600 l/ha) in de zones CI en CII.
 • Opolo
  • Traditionele term die wordt gebruikt om niet-mousserende roséwijn te beschrijven, met overheersende fruitsmaken en uitsluitend gemaakt van rode druiven.
  • Wijnen beschreven met de traditionele term “Opolo” hebben een minimaal effectief alcoholgehalte van 11 % vol.
  • De kleur van „Opolo”-wijnen kan variëren van licht tot intens roze.
  • De traditionele term “Opolo” kan worden gebruikt voor wijnen met de beschermde oorsprongsbenamingen “Primorska Hrvatska”, “Hrvatska Istra”, “Hrvatsko primorje”, “Sjeverna Dalmacija”, “Dalmatinska zagora” en “Srednja i Južna Dalmacija” die voldoen aan de vereisten voor het gebruik van deze traditionele term.
 • Kvalitetno biser vino
  • Synoniem van de term “beschermde oorsprongsbenaming”, toegestaan voor de aanduiding van parelwijn (weinig koolzuurgas) verkregen uit kwaliteitswijnen, nieuwe wijn die nog gist, druivenmost of gedeeltelijk gistende druivenmost.
 • Vrhunsko pjenušavo vino
  • Deze traditionele term is een synoniem van de term “beschermde oorsprongsbenaming”, die wordt gebruikt om mousserende wijnen te beschrijven die zijn verkregen door eerste alcoholische gisting van verse druiven of most en tweede alcoholische gisting van wijn die geschikt is om kwaliteitswijnen of kwaliteitswijnen te verkrijgen.
  • Mousserende wijnen met de traditionele aanduiding „Vrhunsko pjenušavo vino” moeten een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 10 % vol hebben.
 • Mlado vino
  • Toegestaan voor wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB), waarvan het fermentatieproces geheel of gedeeltelijk is voltooid.
  • De wijnen met de traditionele aanduiding „Mlado vino” moeten op de markt worden gebracht vóór 31 december van het kalenderjaar waarin de druiven zijn geoogst.

Alle traditionele kwaliteitskenmerken van zowel Kroatië als andere landen binnen de Europese Unie kunnen worden gecontroleerd op de website van Europese Commissie eAmbrosia (website is in het Engels).

Analytisch en organoleptisch onderzoek

De analytische en organoleptische onderzoeken bestaan uit een analyse van de betrokken wijn waarbij de volgende kenmerkende eigenschappen worden gemeten:

 • via een fysische en chemische analyse:
  • het totale en het effectieve alcoholgehalte;
  • het totaal aan suikers, uitgedrukt in fructose en glucose (met inbegrip van de eventuele sucrose wanneer het om parelwijn of mousserende wijn gaat);
  • het totaalgehalte aan zuren;
  • het gehalte aan vluchtige zuren;
  • het totaalgehalte aan zwaveldioxide;
 • via een aanvullende analyse:
  • het koolzuurgehalte (parelwijn en mousserende wijn, overdruk in bar bij 20 °C);
  • eventuele andere kenmerkende eigenschappen die in de wetgeving van de lidstaten van Europese Unie of het product dossier voor de betrokken beschermde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen zijn vastgesteld;
 • een organoleptisch onderzoek van het uitzicht, de geur en de smaak.

Kroatische wijn met beschermde geografische aanduiding

De onderstaande Kroatische wijngebieden staan geregistreerd in de Europese Unie en wijn die aan de strenge voorwaardes voldoet uit deze regio mag het label beschermde geografische aanduiding dragen. Een overzicht van deze gebieden zijn:

 • Dingač
 • Dalmatinska zagora
 • Hrvatsko Podunavlje
 • Hrvatsko primorje
 • Istočna kontinentalna Hrvatska
 • Moslavina
 • Plešivica
 • Prigorje-Bilogora
 • Sjeverna Dalmacija
 • Slavonija
 • Zagorje – Međimurje
 • Zapadna kontinentalna Hrvatska
 • Pokuplje
 • Hrvatska Istra
 • Primorska Hrvatska
 • Ponikve
 • Muškat momjanski / Moscato di Momiano
 • Lumbarda

Alle geregistreerde wijngebieden gebieden van zowel Kroatië als andere landen binnen de Europese Unie kunnen worden gecontroleerd in het register op de website van Europese Commissie eAmbrosia (website is in het Engels).

Andere Kroatische producten met beschermde geografische aanduiding

Naast wijn zijn er ook veel andere producten uit Kroatië die de kwaliteitslabel beschermde geografische aanduiding mogen dragen. Een klein overzicht van deze producten zijn:

 • Olijfolie
  • Korčulansko maslinovo ulje
  • Šoltansko maslinovo ulje
  • Krčko maslinovo ulje
  • Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres
  • Istarsko maslinovo ulje
  • Bračko maslinovo ulje
 • Ham
  • Dalmatinski pršut
  • Istarski pršut
  • Drniški pršut
  • Krčki pršut
 • Kaas
  • Paški sir
  • Lički škripavac
  • Istarski ovčji sir
  • Bjelovarski kvargl

Kroatische kwaliteitswijnen

Kroatische wijnen behoren tot de beste ter wereld en hebben een unieke en gevarieerde smaak. Met zijn gevarieerde terroir en eeuwenoude wijnbouwtradities heeft Kroatië voor elk wat wils. Of je nu de voorkeur geeft aan lichte witte of volle rode wijnen, de Kroatische wijnmakers hebben hun vak geperfectioneerd om de beste kwaliteiten van elke fles naar boven te halen.

Van Dalmatië en Slavonië tot Istrië is er een overvloed aan kwaliteitswijnen die je smaakpapillen zullen prikkelen, terwijl ze ook achtergrondverhalen geven over de culturele geschiedenis en traditie. Dus als je de volgende keer op zoek bent naar een goed glas wijn, zorg er dan voor dat het uit Kroatië komt!

Was dit nuttig?

Bedankt voor je feedback!
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gratis verzending

Op alle bestellingen boven 60,-

100% veilig afrekenen

iDeal, Bancontant, Creditcard, PayPal, Klarna

Dezelfde dag verzonden

Indien voor 16:00 besteld

30 dagen bedenktijd

Wijn in alle rust proeven

Word een Wijnkenner:

Ontvang nu het laatste wijnnieuws direct in je inbox! Mis geen enkele exclusieve update – schrijf je vandaag nog in!

Word een Wijnkenner:

Ontvang nu het laatste wijnnieuws direct in je inbox! Mis geen enkele exclusieve update – schrijf je vandaag nog in!

 

Gelukt!

De korting is toegepast. Je ziet het bij het afrekenen.

Plaats product in je winkelwagen

Voeg het product toe aan de winkelwagen om je korting te activeren